Mental well-being and its determinants among the oldest old

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lara E, Martin-Maria N, Adnanes M, Amaddeo F, Cresswell-Smith J, Donisi V, Forsman A, Grigoletti L, Halvorsen T, Kalseth J, Kaasboll J, Nyholm L, Melby L, Nordmyr J, Rabbi L, Wahlbeck K, Miret M
Förläggare: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Journal of Psychosomatic Research
Tidskriftsakronym: J PSYCHOSOM RES
Volym: 109
Artikelns första sida, sidnummer: 113
Artikelns sista sida, sidnummer: 114
Antal sidor: 2
ISSN: 0022-3999

Senast uppdaterad 2019-15-10 vid 01:17