Comparing symptom networks of women with reduced, increased, and stable sexual desire

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Gunst A, Werner M, Waldorp L, Laan ETM, Källstrom M, Jern P
Förläggare: Elsevier
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: The Journal of Sexual Medicine
Tidskriftsakronym: J SEX MED
Volym: 15
Nummer: 7
Artikelns första sida, sidnummer: S126
Artikelns sista sida, sidnummer: S127
Antal sidor: 2
ISSN: 1743-6095

Senast uppdaterad 2019-19-09 vid 06:02