Picturing Carnal Temptation and Sin in Italian Post-Tridentine Art

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Minna Hamrin
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: TAHITI
Volym: 8
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 49
Artikelns sista sida, sidnummer: 52

Senast uppdaterad 2020-31-05 vid 05:47