Ryssland – ”Vår Gamble Arffiende”. Recension av Kari Tarkiainen: Moskoviten: Sverige och Ryssland 1478–1721. Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors 2017

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sune Jungar
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Finsk tidskrift
Nummer: 5
Artikelns första sida, sidnummer: 62
Artikelns sista sida, sidnummer: 65

Senast uppdaterad 2019-15-10 vid 02:40