Kampen för icke-våld i en våldsfylld värld. Recension av Satish Sharma, Quakerism: Its Legacy, and Its Relevance for Gandhian Research. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2017

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Nils G. Holm
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Finsk tidskrift
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 74
Artikelns sista sida, sidnummer: 76

Senast uppdaterad 2020-05-08 vid 07:19