Vilken funktion och vilket syfte har den arabiska texten i Klippdomen i Jerusalem?

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lars Djerf
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Finsk tidskrift
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 59
Artikelns sista sida, sidnummer: 70

Senast uppdaterad 2020-29-09 vid 04:02