Berättelsens svinn och skärpa – och den svåra pånyttfödelsen. Recension av Niviaq Korneliussen: Homo sapienne. 152 s., Leopard förlag 2018

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Freja Rudels
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Lysmasken
Volym: 2.11.2018

Senast uppdaterad 2020-08-08 vid 03:20