Funeral Ritual of Adam and Abel in GLAE - Confronting Gnostic Theology

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Antti Laato
Redaktörer: Antti Laato, Lotta Valve
Förlagsort: Åbo Akademi University, Pennsylvania State University Press
Publiceringsår: 2019
Förläggare: Åbo Akademi University
Moderpublikationens namn: Life of Adam and Eve: Using Jewish Traditions and Confronting Gnostic Reversed Exegesis
Seriens namn: Studies in the Reception History of the Bible
Nummer i serien: 9
Artikelns första sida, sidnummer: 67
Artikelns sista sida, sidnummer: 92
ISBN: 978-952-12-3708-9
ISSN: 2342-5741

Senast uppdaterad 2020-09-08 vid 04:37