Anders Chydenius

B2 Book section


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Gustav Björkstrand
Editors: Bertil Wennberg och Kristina Örtenhed
Place: Stockholm
Publication year: 2016
Publisher: Sveriges riksdag
Book title: Fritt ord 250 år Tryckfrihet och offentlighet i Sverige och Finland – ett levande arv från 1766
Start page: 87
End page: 108
ISBN: 978-91-87541-73-5


Last updated on 2020-07-04 at 05:46