Verbal Working Memory Training in Health and Disease : Outcomes and Underlying Mechanisms

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Fellman Daniel
Förläggare: Åbo Akademi University
Publiceringsår: 2018
ISBN: 978-952-12-3755-3

Senast uppdaterad 2020-06-07 vid 03:57