Servicescape for Digital Wellness Services for Young Elderly

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Allmér Hans
Förläggare: Åbo Akademi University
Publiceringsår: 2018
ISBN: 978-952-12-3770-6

Senast uppdaterad 2020-03-07 vid 03:54