Structural characterization of avidins with novel binding properties

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Agrawal Nitin
Förläggare: Åbo Akademi University
Publiceringsår: 2018
ISBN: 978-952-12-3760-7

Senast uppdaterad 2020-25-05 vid 03:36