Bioinformatics Characterization of Amine Oxidases

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lopes de Carvalho Leonor
Förläggare: Åbo Akademi University
Publiceringsår: 2018
ISBN: 978 - 952 - 12 - 3762 -1

Senast uppdaterad 2020-07-04 vid 07:30