Strong Coulomb Coupling in Graphene : Microscopic theory of a many-body ground state and its excitations

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Grönqvist Johanna
Förläggare: Åbo Akademi University
Publiceringsår: 2018
ISBN: 978-952-12-3751-5

Senast uppdaterad 2020-05-06 vid 06:13