Knowledge and Identity within the Finnish Fringe-Knowledge Scene

G4 Doktorsavhandling (monografi)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ramstedt Tommy
Förläggare: Åbo Akademi University
Publiceringsår: 2018
ISBN: 978-951-765-915-4

Senast uppdaterad 2020-06-06 vid 04:05