The regulatory role of butyrolactone I in the filamentous fungus Aspergillus terreus

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Palonen Elina
Förläggare: Åbo Akademi University
Publiceringsår: 2018
ISBN: 978-952-12-3716-4

Senast uppdaterad 2020-05-04 vid 04:05