The role of keratins in proliferation, differentiation and hypoxia signaling in colonic epithelia

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lähdeniemi Iris A. K.
Förläggare: Åbo Akademi University
Publiceringsår: 2018
ISBN: 978-952-12-3730-0

Senast uppdaterad 2020-05-04 vid 04:07