Charge collection in thin-film devices based on low-mobility semiconductors : Theory, simulation, and applications to organic solar cells

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sandberg Oskar J.
Förläggare: Åbo Akademi University
Publiceringsår: 2018
ISBN: 978-952-12-3718-8

Senast uppdaterad 2020-04-08 vid 05:03