Swedish defensive fortress warfare in the Great Northern War 1702-1710

G4 Doktorsavhandling (monografi)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sundberg Ulf
Förläggare: Åbo Akademi University
Publiceringsår: 2018
ISBN: 978-951-765-897-3

Senast uppdaterad 2019-14-12 vid 02:58