Physically and Chemically Modified Cellulose for Drug Delivery

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Yildir Emrah
Förläggare: Åbo Akademi University
Publiceringsår: 2018
ISBN: 978-952-12-3700-3

Senast uppdaterad 2020-05-04 vid 08:18