Development and application of plasmonic materials for dye- and polymer-sensitized solar cells

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Törngren Björn
Förläggare: Åbo Akademi University
Publiceringsår: 2018
ISBN: 978-952-12-3704-1

Senast uppdaterad 2020-05-04 vid 08:13