Impact of lipid-lipid interactions on lateral segregation in bilayers

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Engberg Oskar
Förläggare: Åbo Akademi University
Publiceringsår: 2018
ISBN: 978-952-12-3698-3

Senast uppdaterad 2020-05-06 vid 05:57