The lattice Boltzmann method, a petaflop and beyond

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Robertsén Fredrik
Förläggare: Åbo Akademi University
Publiceringsår: 2018
ISBN: 978-952-12-3691-4

Senast uppdaterad 2020-05-08 vid 04:38