Multivalency in Carbohydrate Chemistry : From Oligosaccharides to Oligovalency and Beyond

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Rahkila Jani
Förläggare: Åbo Akademi University
Publiceringsår: 2018
ISBN: 978-951-765-886-7

Senast uppdaterad 2020-05-04 vid 06:54