Interaction in text and hypertext : participant roles on corporate websites

G4 Doktorsavhandling (monografi)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Öhman Jennie
Förläggare: Åbo Akademi University
Publiceringsår: 2018
ISBN: 978-951-765-889-8

Senast uppdaterad 2020-21-01 vid 02:52