Det Udstraktes Poetik : Læsestrategier til det skandinaviske langdigt

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Madsen Claus K.
Förläggare: Åbo Akademi University
Publiceringsår: 2018
ISBN: 978-952-12-3668-6

Senast uppdaterad 2020-05-04 vid 06:05