Multimodal imaging probes and delivery systems for cancer nanomedicine

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Prabhakar Neeraj
Förläggare: Åbo Akademi University
Publiceringsår: 2018
ISBN: 978-952-12-3674-7

Senast uppdaterad 2020-05-04 vid 04:05