Printed and Coated Functionality on Natural Fibre Based Substrates

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Valtakari Dimitar
Förläggare: Åbo Akademi University
Publiceringsår: 2018
ISBN: 978-952-12-3651-8

Senast uppdaterad 2020-05-04 vid 08:24