Training in Investigative Interviews of Children : Serious Gaming Paired with Feedback Improves Interview Quality

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Pompedda Francesco
Förläggare: Åbo Akademi University
Publiceringsår: 2018
ISBN: 978-952-12-3678-5

Senast uppdaterad 2020-05-04 vid 06:47