Deutsche Literatur seit 1945: eine Synopse für die diskursive Vorlesung via: Text Graphik Bild Tabelle

D6 Redigerat yrkesinriktat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Gerhard Schildberg-Schroth
Förläggare: Åbo Akademi Universität
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2000
Förläggare: Åbo Akademi
Seriens namn: Germansk filologi Materialien und Handreichungen
Antal sidor: 94
ISBN: 952-12-0635-7


Nyckelord

cultural studies

Senast uppdaterad 2020-05-06 vid 03:46