Vinasse as a potential for renewable energy and chemicals recovery

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: M.J. Dirbeba, A. Brink, L. Hupa, M. Hupa
Publiceringsår: 2019
Förläggare: Istituto di Ricerche sulla Combustione - CNR
Moderpublikationens namn: 1st International Conference on Smart Energy Carriers, 21-23 January 2019, Napoli, Italy

Senast uppdaterad 2020-29-09 vid 03:58