The endocrine disruptor, 17α-ethinyl estradiol, alters male mate choice in a freshwater fish

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Minna Saaristo, Christopher P. Johnstone, Kun Xu, Mayumi Allinson, Bob B.M. Wong
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Aquatic Toxicology
Volym: 208
Artikelns första sida, sidnummer: 118
Artikelns sista sida, sidnummer: 125

Senast uppdaterad 2019-09-12 vid 03:17