Att vilja djuren väl - paradoxer inom djurhållningen

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Hugo Strandberg
Publiceringsår: 2011
Tidskrift: Ikaros
Volym: 8
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 21
Artikelns sista sida, sidnummer: 23

Senast uppdaterad 2020-25-02 vid 05:38