Unik samling vid Åbo Akademis bibliotek fick nationell världsminnesstatus

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Eva Costiander-Huldén
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Suomen Turku
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 10
Artikelns sista sida, sidnummer: 11


Nyckelord

bibliotekshistoria, bokhistoria, Johan Gadolin

Senast uppdaterad 2020-02-07 vid 05:54