Johan Gadolins boksamling – analys av ett unikt professorsbibliotek

A1 Journal article (refereed)


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Eva Costiander-Huldén
Publication year: 2018
Journal: Auraica: Scripta A Societate Porthan Edita
Volume number: 9


Abstract

I Åbo Akademis bibliotek (ÅAB), Boktornet, finns en boksamling som
omfattar cirka 3 400 verk. Verken i det så kallade Gadolinska
biblioteket har tillhört tre generationer Åboprofessorer vid den
Kungliga Akademien i Åbo: Johan Browallius, Jakob Gadolin och Johan
Gadolin. De tre professorerna levde under tidsperioden 1707–1852.
Samlingen är unik så till vida att den undgick Åbo brand 1827. En stor
del av den tidiga samlingen består av äldre naturvetenskapliga verk,
typiska för upplysningstiden. I samlingen finns både vetenskaplig
litteratur och mera praktisk litteratur som behandlar utdikning,
brandväsen, brännvinsbränning, tobaksodling, reseskildringar, hälsa,
biografier, kalendrar med mera. I biblioteket finns även årsböcker och
tidskrifter, till och med dagstidningar. Samlingen återspeglar också
olikheter i de tre generationernas bokförvärv; senare verk har klar
anknytning till professorernas forskning eller personliga intressen och
vittnar med dedikationer, ägaranteckningar och marginalia också om
kunskapscirkulationen under professorernas verksamma tid.

I föreliggande artikel presenteras en samlingshistorisk analys av
den del av samlingen som förvärvades av den sista ägaren, professorn i
kemi Johan Gadolin (1760–1852). Undersökningen fokuserar på vilka
ämneskategorier som finns i samlingen och huruvida man med bibliografisk
analys kan se skillnader i dessa. Därtill studeras hur förvärvet
avspeglar den historiska kontexten och de nätverk Gadolin byggt upp
under sin forskarkarriär och sina utlandsresor. Slutligen diskuteras
Johan Gadolins tillvägagångssätt när han förvärvade, samlade och bytte
litteratur.


Keywords

bokhistoria, book history, Johan Gadolin

Last updated on 2020-12-07 at 03:52