[Recension av] Jimmy Vulovic, Propagandans berättarteknik. Eureka – Ellerströms akademiska 53, Ellerströms. Lund 2016

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Claes Ahlund
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Samlaren
Volym: 138
Artikelns första sida, sidnummer: 276
Artikelns sista sida, sidnummer: 279

Senast uppdaterad 2020-22-01 vid 04:54