Integrativ ämnesdidaktik

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Gullberg Tom, Björkgren Mårten
Redaktörer: Björk Göran
Förlagsort: Vasa, Finland
Publiceringsår: 2008
Förläggare: Pedagogiska fakulteten. Rapport
Moderpublikationens namn: Samtid & Framtid. Pedagogisk forskning vid ÅA 2008. Jubileumsrapport 90 år.
Seriens namn: Rapport från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi
Nummer i serien: 26/2008
Artikelns första sida, sidnummer: 155
Artikelns sista sida, sidnummer: 167
ISBN: 978-952-12-2213-9
ISSN: 1458-7777


Abstrakt

I Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004 och i Grunderna för gymnasiets läroplan 2003 betonas vikten av helhetssyn. De nya temaområdena är ett uttryck för denna ambition. Temaområden skall genomsyra skolornas verksamhetskultur, men i en ämnebaserad skola tenderar det att vara svårt att finna metoder för ämnesövergripande tematiskt samarbete. I synnerhet ämneslärare har fostrats in i en tradition där man sköter sitt eget ämne, men inte tar ansvar för det övergripande perspektivet. Vårt bidrag presenterar utvecklingen av en integratov ämnesdidaktik som ett sätt att kunna förverkliga läroplanernas ambition. Den integrativa didaktiken skildrar vi på två nivåer: 1) integratione mellan ämnen, 2) ämnesundervisning integrerad med värdegrunden.


Nyckelord

curriculum, integrativ, subject didactics

Senast uppdaterad 2019-14-11 vid 03:47