Integrativ ämnesdidaktik

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Gullberg Tom, Björkgren Mårten
Editors: Björk Göran
Place: Vasa, Finland
Publication year: 2008
Publisher: Pedagogiska fakulteten. Rapport
Book title: Samtid & Framtid. Pedagogisk forskning vid ÅA 2008. Jubileumsrapport 90 år.
Title of series: Rapport från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi
Number in series: 26/2008
Start page: 155
End page: 167
ISBN: 978-952-12-2213-9
ISSN: 1458-7777


Abstract

I Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004 och i Grunderna för gymnasiets läroplan 2003 betonas vikten av helhetssyn. De nya temaområdena är ett uttryck för denna ambition. Temaområden skall genomsyra skolornas verksamhetskultur, men i en ämnebaserad skola tenderar det att vara svårt att finna metoder för ämnesövergripande tematiskt samarbete. I synnerhet ämneslärare har fostrats in i en tradition där man sköter sitt eget ämne, men inte tar ansvar för det övergripande perspektivet. Vårt bidrag presenterar utvecklingen av en integratov ämnesdidaktik som ett sätt att kunna förverkliga läroplanernas ambition. Den integrativa didaktiken skildrar vi på två nivåer: 1) integratione mellan ämnen, 2) ämnesundervisning integrerad med värdegrunden.


Keywords

curriculum, integrativ, subject didactics

Last updated on 2020-05-08 at 04:10