Gensvar: Att samtala med Göran

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Salla Peltonen, Mio Lindman
Redaktörer: Mio Lindman, Salla Peltonen, Hugo Strandberg
Förläggare: Åbo Akademi
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2019
Förläggare: Filosofi vid Åbo Akademi
Moderpublikationens namn: Gensvar. Essäer för Göran Torkulla
Artikelns första sida, sidnummer: 49
Artikelns sista sida, sidnummer: 61
ISBN: 978-952-12-3757-7


Nyckelord

Philosophy

Senast uppdaterad 2020-21-02 vid 04:17