Lika som bär?: Det religiösa landskapet i Hortlax och Nykarleby.

C1 Book


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Ekberg Mayvor, Straarup Jørgen, Björkgren Mårten, Herberts Kjell, Strandberg Ida
Place: Vasa, Finland
Publication year: 2016
Publisher: Skrifter utgivna av Svensk-Österbottniska Samfundet/Kungl. Skytteanska Samfundets Handlingar
Title of series: Skrifter utgivna av Svensk-Österbottniska Samfundet
Number in series: 74
ISBN: 978-91-86438-55-5
ISSN: 0560-2416


Abstract

Norrbotten och Österbotten kan ses som syskon, de har vuxit upp tilsammans, har befolkats parallellt och delar väsentliga egenskaper. Fram till 1809 ingick de i samma stat och under samma kyrkoförvaltning. Hur sannolikt är det att regionerna efter två århundraden av separat styre och utveckling tillhöra samma "religiösa landskap"?

Vad betyder tro och kyrka i en tid som sägs vara sekulariserad?

Trosuppfattningar, attityder och kyrkans roll i livet speglas här genom intervjuer och enkäter gjorda i Hortlax och Nykarleby. Finns det en skillnad? Eller är de lika som bär? Fem religionsforskare ger svaret.

"Den väl genomförda undersökningens resultat bör vara av intresse inte bara för dem som vill lära känna det religiösa landskapet på de valda orterna, utan också för alla dem som vill få en djupare inblick i det växelspel på det kulturella och samhälleliga området som äger rum mellan orter och regioner som tidigare hört samman, men som senare separerats och fått starka impulser även från annat håll." Ur professor och


Keywords

Comparative Study of Religion, Finland, Sweden

Last updated on 2020-11-08 at 07:12