Lika som bär?: Det religiösa landskapet i Hortlax och Nykarleby.

C1 Bok


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ekberg Mayvor, Straarup Jørgen, Björkgren Mårten, Herberts Kjell, Strandberg Ida
Förlagsort: Vasa, Finland
Publiceringsår: 2016
Förläggare: Skrifter utgivna av Svensk-Österbottniska Samfundet/Kungl. Skytteanska Samfundets Handlingar
Seriens namn: Skrifter utgivna av Svensk-Österbottniska Samfundet
Nummer i serien: 74
ISBN: 978-91-86438-55-5
ISSN: 0560-2416


Abstrakt

Norrbotten och Österbotten kan ses som syskon, de har vuxit upp tilsammans, har befolkats parallellt och delar väsentliga egenskaper. Fram till 1809 ingick de i samma stat och under samma kyrkoförvaltning. Hur sannolikt är det att regionerna efter två århundraden av separat styre och utveckling tillhöra samma "religiösa landskap"?

Vad betyder tro och kyrka i en tid som sägs vara sekulariserad?

Trosuppfattningar, attityder och kyrkans roll i livet speglas här genom intervjuer och enkäter gjorda i Hortlax och Nykarleby. Finns det en skillnad? Eller är de lika som bär? Fem religionsforskare ger svaret.

"Den väl genomförda undersökningens resultat bör vara av intresse inte bara för dem som vill lära känna det religiösa landskapet på de valda orterna, utan också för alla dem som vill få en djupare inblick i det växelspel på det kulturella och samhälleliga området som äger rum mellan orter och regioner som tidigare hört samman, men som senare separerats och fått starka impulser även från annat håll." Ur professor och


Nyckelord

Comparative Study of Religion, Finland, Sweden

Senast uppdaterad 2020-05-08 vid 04:58

Dela länk