Sppeding up the Recovery of the Baltic Sea: Policy, legal and institutional framework and procedures regarding sea-based measures

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Henrik Ringbom, Brita Bohman, Sara Ilvessalo
Förläggare: Vahanen
Förlagsort: Espoo
Publiceringsår: 2018
Artikelns första sida, sidnummer: 118
Artikelns sista sida, sidnummer: 227

Senast uppdaterad 2019-15-12 vid 04:41