Uudistetun venäläisen ikonimaalauksen kiertoteitä Suomeen

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kari Kotkavaara
Förläggare: Suomen ikonimaalarit ry
Förlagsort: Helsinki
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Ikonimaalari
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 14
Artikelns sista sida, sidnummer: 20


Nyckelord

Art Sacré, Revivalist icons

Senast uppdaterad 2020-08-08 vid 04:57