Språkstrategi: Vasa stad, bildningssektorn

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Tomas Brännkärr, Elina Romar, Kari Nummela, Johanna Ohlsson, Fredrik Sundell, Britt Kaskela-Nortamo, Lillemor Gammelgård, Siv Björklund
Förläggare: Vasa stad
Förlagsort: Vaasa
Publiceringsår: 2018
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 52

Senast uppdaterad 2020-01-10 vid 02:50