Styrdokument och specialpedagogik i Sverige och Finland

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kristina Ström
Förläggare: Svenska dyslexiföreningen
Förlagsort: Stockholm
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Dyslexi – aktuellt om läs- och skrivsvårigheter
Volym: 23
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 12
Artikelns sista sida, sidnummer: 17


Senast uppdaterad 2020-20-01 vid 02:52