Kort och kraftigt om feedback

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anders Westerlund
Förläggare: Svenska modersmålslärarföreningen r.f.
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Arena : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland r.f
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 31
Artikelns sista sida, sidnummer: 31


Abstrakt


Recension av Feedback i skrivundervisningen. Skolforskningsinstitutet
2018. 59 s.


Nyckelord

skrivpedagogik, svenska med didaktisk inriktning


Dokument


Senast uppdaterad 2020-26-02 vid 07:23