Ett ojämnt översiktsverk om aktuell historiefilosofi, del 2

O2 Annat


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Johan Ehrstedt, Emil Kaukonen
Förläggare: https://blogs.abo.fi
Publiceringsår: 2017


Abstrakt

I detta blogginlägg granskas närmare de fyra artiklar i boken Historian teoria som enligt vår åsikt har mest praktisk relevans för vårt dagliga arbete som historiker och i synnerhet vårt skrivande. Artiklarna begreppsliggör och problematiserar utifrån sina respektive perspektiv frågor och teman som vi dagligen brottas med men som vi mer sällan medvetet tänker på eller ger uttryck för.


Nyckelord

Blog, Philosophy of History

Senast uppdaterad 2020-02-06 vid 05:57