Ett ojämnt översiktsverk om aktuell historiefilosofi, del 1

O2 Annat


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Emil Kaukonen, Johan Ehrstedt
Förläggare: https://blogs.abo.fi/
Publiceringsår: 2017


Abstrakt

Historian teoria, en antologi som utgivits av Vastapaino som en uppföljare och ett systerverk till Historianfilosofia (2015) av samma redaktörer, är ett försök till att ge en finskspråkig sammanfattning av det senaste årtiondets debatter och utvecklingar inom det historieteoretiska fältet. Det mesta som är att förvänta i ett dylikt verk finns med, inklusive artiklar om historisk narrativism, konstruktivism och materialism, men även några mer överraskande artiklar har infogats i helheten. Som en snabb genomgång av ämnet för studenter, forskare och intresserade lekmän fungerar boken väl, trots antologibidragens varierande stil och kvalitet.


Nyckelord

Blog, Philosophy of History

Senast uppdaterad 2020-12-07 vid 06:10