Hybriditet, Guldkusten och euroafrikaner i sekelskiftet 1800–1900

O2 Annat


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Patrik Hettula
Förläggare: blogs.abo.fi/
Publiceringsår: 2016


Abstrakt

Brittiska Guldkustens euroafrikaner är intressanta studieobjekt då man vill lokalisera det globala i det lokala. Deras historia hör också till en bortglömd historia eftersom den nationella historieskrivningen har fokuserat på Ghanas självständighet och velat glömma den koloniala tiden. Anmärkningsvärt är att euroafrikanerna under kritiska perioder i Guldkustens historia var etablerade politiska aktörer med interkontinentala nätverk och kunskap som de satte i rörelse på hemmafronten.


Senast uppdaterad 2020-29-05 vid 05:26