Blicken från norr – Nathanael Gerhard af Schultén och fregatten Dianas expedition till Medelhavet 1786–1787

A1 Journal article (refereed)


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Emil Kaukonen
Publisher: Porthan-seura
Place: Turku
Publication year: 2018
Journal: Auraica: Scripta A Societate Porthan Edita
Volume number: 1
Issue number: 9
Start page: 9
End page: 20
eISSN: 1797-5913


Abstract

Vetenskapsmannen Nathanael Gerhard af Schultén (1750–1825) deltog på en
diplomatisk expedition ombord på kungliga örlogsfregatten Diana 1786–1787 och besökte i detta sammanhang Gibraltar, Marocko
och Italien. Genom att relatera Schulténs självbiografiska Levnadsteckning och delar av hans personliga brevväxling till
forskning kring europeiska uppfattningar om Nordafrika kan vi undersöka af
Schulténs roll i skapandet och spridandet av kunskap om Marocko och
medelhavsområdet. Artikeln tar även fasta på det intresse för sultanatet
Marocko som uttrycktes av såväl Schulténs vänskapskrets som av grundaren för
Uppfostringssällskapet i Stockholm, Carl Christoffer Gjörwell. Utgående från
det knappa källmaterial som har bevarats kan man härleda att Schultén, i
egenskap av en representant för en utbildad elit, bidrog till att skapa och
uppehålla en bild av Nordafrika som väsensskilt från Medelhavets norra kustområden.


Keywords

18th century, History of science, Italy, North Africa, Sweden


Documents


Last updated on 2019-15-11 at 04:01